Premieberekening
Ga met uw muis over een voor extra informatie. Bij foutieve invoer raadpleeg dan .
 
 
DAS voor Particulieren Totaal
DAS Particulier Totaal Met DAS voor Particulieren Totaal bent u verzekerd van juridische hulp bij een groot aantal conflicten. Met deze complete dekking ontvangt bijvoorbeeld hulp bij juridische kwesties rond wonen, consumentenrecht, vermogensbeheer, erfrecht, verkeer, pensioen, alimentatie, letsel en fiscale zaken.U ontvangt een korting op de premie als u kiest voor een (maximale) eigen bijdrage per conflict van eur 100,-, eur 300,- of eur 550,-. Het gekozen bedrag kunt u éénmaal per jaar aanpassen. Voor de eerste beoordeling en een eerste advies over uw rechtspositie is geen eigen bijdrage verschuldigd. De dekking kan worden uitgebreid met de module Werk en/of de module Scheidingsmediation;
Module Werk Heeft betrekking op geschillen welke te maken hebben met uw inkomen of met tuchtzaken en klachten over de uitoefening van uw beroep in loondienst of als ambtenaar;
Module Scheidingsmediation U krijgt juridische hulp van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap;
 
ARAG Rechtsbijstand
Module A Verkeer Verzekert u van rechtsbijstand bij juridische geschillen als gevolg van uw deelname aan het verkeer;
Module B Consument & Wonen Voor juridische meningsverschillen waar u als particulier mee te maken kunt krijgen. Woonzaken geldt voor alle geschillen die direct te maken hebben met het wonen op zich;
Module C Inkomen Heeft betrekking op geschillen die te maken hebben met uw inkomen;
Module D Fiscaal & Vermogen Verzekering voor geschillen met uw belastinginspecteur over uw inkomsten- en vermogensbelasting. Ook conflicten over successierecht en onroerende- zaakbelasting vallen onder de dekking;
 
ARAG Flex Rechtsbijstand
Module A Verkeer Verzekert u van rechtsbijstand bij juridische geschillen als gevolg van uw deelname aan het verkeer;
Module B Consument & Wonen Voor juridische meningsverschillen waar u als particulier mee te maken kunt krijgen. Woonzaken geldt voor alle geschillen die direct te maken hebben met het wonen op zich;
Module C Inkomen Heeft betrekking op geschillen die te maken hebben met uw inkomen;
Module W Wonen Heeft betrekking op geschillen die te maken hebben met woonzaken. Als woonzaken geldt voor alle geschillen die direct te maken hebben met het wonen op zich.;
Modules De modules A, B en C kunnen gecombineerd worden, waarbij module B altijd in de combinatie aanwezig dient te zijn. Deze modules kunnen niet gecombineerd worden met module W.;
 
 Welke rechtsbijstands dekking wilt u berekenen?
U kunt voor deze individuele producten de premie berekenen. *:  
 ARAG PRO VPI Module A
 ARAG PRO VPI Module A + B
 ARAG PRO VPI Module A + B + C
 ARAG PRO VPI Module A + B + C + D
 ARAG FLEX VPI Module B
 ARAG FLEX VPI Module B + A
 ARAG FLEX VPI Module B + C
 ARAG FLEX VPI Module B + A + C
 ARAG FLEX VPI Module W
 DAS Particulier Totaal VPI